Logo Museen in Vorarlberg

Hobelbank

Hobelbank


Kurbelhölzer ergänztMuseum: Angelika Kauffmann Museum Schwarzenberg
Objekttyp: Museumsobjekt dreidimensional
Masse: 229 x 82 x 81 cm
Archivnummer: akmu-1224